2022. október 1.
Malvin napja van

Regisztráció

Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, hogy regisztráljon rendszerünkbe!

- Igen, elfogadom a részvételi feltételeket.
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


1. A honlap célja Lajos Mari és olvasói illetve az olvasók közötti kapcsolat építés, információ-áramlás elősegítése, ötletek megosztása. A honlap szolgáltatója a Gust-Art Stúdió Bt., amely minden tőle telhetőt megtesz a felkerült anyagok illetve a kommunikációs csatornák elérhetőségének biztosítása érdekében. Az esetleges hibákkal (oldal elérhetetlenség, adatbázis sérülés, illetéktelen használat stb.) és a szolgáltatás teljes vagy részleges megszűnésével kapcsolatos károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget.
A honlapot a szolgáltató a legnagyobb gondossággal állítja össze, de felhívja arra a figyelmet, hogy nem zárható ki a félrevezető, hibás adatok felkerülése. A szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, anyagok, információk, képek, ábrák teljes pontosságáért és azért, hogy azok a Látogató által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak. Ennek megfelelően Lajos Mari és a Gust-Art Stúdió Bt. nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért.

2. A honlapon található tanácsokat, ötleteket és recepteket minden Látogató saját felelősségére használja és valósítja meg saját körülményei, lehetőségei, képességei figyelembevételével. A honlapon Lajos Mari által elhelyezett anyagokhoz fűződő személyiségi és szerzői jogok kizárólagos jogosultja Lajos Mari illetve a Gust-Art Stúdió Bt. Az anyagok nem magán, hanem üzleti célra történő felhasználásához Lajos Mari előzetes, írásbeli beleegyezése szükséges.

3. A Látogató által feltöltött anyagok tekintetében a Látogató kötelezi magát, hogy azok más személyiségi és szellemi alkotáshoz fűződő jogait nem sérti, ezért az anyagokért minden felelősség az azt felöltő Látogatót terheli. A tartalom feltöltésével a Látogató hozzájárul ahhoz, hogy a feltöltött tartalmat Lajos Mari és a Gust-Art Stúdió Bt. térben és időben korlátozás nélkül, határozatlan ideig használja és hasznosítsa. A tartalom feltöltésével az azokhoz fűződő minden jogáról a Látogató lemond, a felhasználási jogokat a Gust-Art Stúdió Bt.-re és Lajos Marira ruházza át. A Látogató a feltöltéssel minden tartalomhoz fűződő díjigényről lemond. A Gust-Art Stúdió Bt. és Lajos Mari a feltöltött tartalommal kapcsolatos minden igényért kizárja a felelősségét.

4. A honlapon tilos olyan felhasználónév használata, amely jogszabályba ütközik vagy trágár.

5. A honlapon történő hozzászólásokkal kapcsolatos mindennemű felelősség a hozzászólót terheli. Az oldal szolgáltatója jogosult a feltöltött hozzászólásokat ellenőrizni, és a szabályzat megsértése esetén külön értesítés nélkül törölni.

6. Tilos olyan hozzászólás elhelyezése, amely jogszabályba ütközik (személyiségi, adatvédelmi, szerzői jogokat sért stb.) vagy az emberek általános értékítélete szerint trágár, becsmérlő, megalázó más emberre nézve.

7. A felhasználási feltételek megsértése a hozzászólások vagy a felhasználónév külön figyelmeztetés nélküli törlésével, a hozzászólások időleges tiltásával, vagy az adott felhasználó IP cím, felhasználónév vagy egyéb egyedi jellemzők alapján történő kitiltásával járhat. A szolgáltató fenntartja a jogot bármely felhasználó külön figyelmeztetés és indoklás nélküli kitiltására.


Adatvédelmi Szabályzat

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az adatvédelmi szabályzatot, amelyben
a cég tájékoztatja a honlapján regisztráló látogatókat, a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről.
A REGISZTRÁCIÓ SORÁN „A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKET ELFOGADOM” BEJELÖLÉSÉVEL
ÖN HOZZÁJÁRUL ADATAINAK ALÁBBI MÓDON TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉHEZ.

 

1. Adatkezelés

1.1. A honlapon keresztül a honlapra látogató használók (továbbiakban: Látogató) önkéntesen regisztrálhatnak és adhatnak meg azonosításra alkalmas személyes adatokat. Az önkéntes adatmegadással a látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap kizárólagos jogosultja, üzemeltetője és fenntartója a GUST-ART Stúdió Művészeti Betéti Társaság – a továbbikaban GUST-ART Stúdió Bt. – az alábbiak szerint kezelje a megadott adatokat. A GUST-ART Stúdió Bt. különleges adatokat nem kezel.

 1.2. A GUST-ART Stúdió Bt. a személyes adatokat és a Látogató által megadott egyéb információt minden esetben a vonatkozó jogszabályok keretei között, azokkal összhangban, az adatvédelmi biztos állásfoglalásai szerint, az adatkezelés fent meghatározott céljának megvalósulása érdekében csak a szükséges mértékben és ideig, tisztességes módon kezeli és dolgozza fel illetve továbbítja.

 1.3. A Látogatók regisztrálásuk és adatbázis kezelésük során kötelesek a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni. A GUST-ART Stúdió Bt. fenntartja a jogot, hogy a hamis, valóságnak nem megfelelő adatot és információt/regisztrációt törölje az adatbázisból. A GUST-ART Stúdió Bt. nem vállal felelősséget a Látogató által megadott adatok tartalmát illetően és kizárja felelősségét a hamis, valótlan adattartalomból harmadik személyt ért kárért.

 

2. Személyes adatok felhasználása, az adatkezelés célja

 2.1. A GUST-ART Stúdió Bt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat a cég kizárólag a honlap céljával kapcsolatban kezeli, és csak a Látogató igényeinek teljesítése érdekében, a Látogatókkal való kommunikálásra használja. Az adatkezelés célja a Látogató által megjelölt információkérés teljesítése, a Látogatóval való kommunikáció.

 2.2. Az adatkezelés során személyes adatait kizárólag a cég munkatársai kezelik és ismerhetik meg.

 2.3. Személyes adatait a cég csak akkor továbbítja harmadik személy részére, ha Ön ehhez beleegyezését adja.

 2.4. Személyes adatait az Ön által megadott felhasználó név és jelszó alapján rögzítjük. A jelentkezésről a felhasználónév és jelszó visszaigazolásával a Látogató az általa megadott email címre visszaigazolást kap. A Látogató saját maga módosíthatja vagy törölheti adatait az adatbázisból. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen technikai vagy egyéb problémája merülne fel, kérésére a cég munkatársai is módosítják vagy törlik megadott adatait az adatbázisból.

 2.5. A GUST-ART Stúdió Bt. ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy statisztikák, kimutatások készítése érdekében a cég tömeges, személyes adatokat nem tartalmazó információt egyedi azonosítóhoz nem kapcsolhatóan gyűjthet időszakos jelleggel.

 2.6. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a GUST-ART Stúdió Bt. honlapjának látogatóiról automatikusan rögződő információkat kap: IP-cím, domain név, látogatás időpontja, böngészőprogram, megtekintett oldalak adatai. Ezek az adatok – amennyiben valósak és a mögöttük álló személlyel kapcsolatba hozhatók – személyes adatoknak minősülnek. A GUST-ART Stúdió Bt. az így keletkező személyes adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai kimutatásokra használja fel és feldolgozás után megsemmisíti.

 

3. Személyes adatok védelme

 A GUST-ART Stúdió Bt. a személyes adatok védelme és tárolása érdekében biztonságos és tűzfallal védett szerveren tárolja a felhasználói adatokat. Azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

 

4. Linkek

 Jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag a GUST-ART Studió Bt. -re vonatkozik, a honlapról esetlegesen elérhető más személyek által üzemeltetett oldalak tartalmáért vagy adatkezelésre illetve gyűjtésre vonatkozó szabályzataiért, adatokkal kapcsolatos magatartásáért a cég nem vállal felelősséget.

 

5. Látogató jogai, jogorvoslat

5.1. A látogatónak jogában áll:

a) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve  törlését,

c) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

5.2. A látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

5.3. A látogatójogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

Amennyiben adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, az alábbi e-mail címen érheti el
a GUST-ART Stúdió Művészeti Betéti Társaságot: info@lajosmari.hu

Megosztás a Facebook-on!Megosztás a Google+-on
Itt lehet belépni >>
Belépés / Regisztráció
E-mail:
Jelszó:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy ne maradj le legfrissebb receptjeinkről!

Név:
E-mail: